[صفت]

gefochten

قابل مقایسه

1 شمشیردار دارای شمشیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان