gehören


/ɡəˈhøːʁən/

فعل
1
gehören [فعل]
1
متعلق بودن مال کسی بودن

گذشته: gehörte   گذشته کامل: gehört   فعل کمکی: haben
  • 1. آیا این خانه متعلق به شماست؟
  • 2. Wem gehört das?
    2. این متعلق به چه کسی است؟
  • 1. به موضوعی تعلق داشتن
  • 2. به خانواده تعلق داشتن
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان