[اسم]

das Getränk

/ɡəˈtʀɛŋk/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Getränke] [ملکی: Getränk(e)s]

1 نوشیدنی

مترادف و متضاد Drink Trank
  • 1.Hast du für die Feier auch alkoholfreie Getränke gekauft?
    1. آیا برای جشن نوشیدنی‌های غیرالکی هم خریدی؟
  • 2.Mein Lieblingsgetränk ist Tomatensaft.
    2. نوشیدنی موردعلاقه من آب‌ گوجه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان