[اسم]

das Getränk

/ɡəˈtʀɛŋk/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Getränke] [ملکی: Getränk(e)s]

1 نوشیدنی

مترادف و متضاد Drink Trank
  • 1. Hast du für die Feier auch alkoholfreie Getränke gekauft?
    1 . آیا برای جشن نوشیدنی های غیر الکی هم خریدی؟
  • 2. Mein Lieblingsgetränk ist Tomatensaft.
    2 . نوشیدنی مورد علاقه من آب گوجه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان