[اسم]

das Gleis

/ɡlaɪ̯s/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Gleise] [ملکی: Gleises]

1 ریل (قطار)

  • 1. Der ICE nach Berlin hält heute an Gleis 12.
    1 . قطار تندرو به سمت برلین امروز بر روی ریل 12 می‌ایستد.
  • 2. Der Zug fährt heute von Gleis 7 ab.
    2 . قطار امروز از ریل 7 حرکت می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان