[صفت]

grün

/ɡʁyːn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: grüner] [حالت عالی: grünsten]

1 سبز سبز رنگ

  • 1. Gras, Frösche und Kiwis sind grün.
    1 . چمن، قورباغه و کیوی‌ها سبز رنگ هستند.
  • 2. Sie hat jetzt ein grünes auto.
    2 . او حالا یک ماشین سبز دارد.

2 نارس کال

مترادف و متضاد reif

3 کم‌تجربه تازه‌کار

مترادف و متضاد unerfahren reif
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان