[اسم]

der Grad

/ɡʁaːt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Grade] [ملکی: Grad(e)s]

1 درجه درجه دمای هوا

  • 1. Es ist draußen 2 Grad unter 0.
    1 . بیرون دو درجه زیر صفر است.
  • 2. Heute haben wir dreißig Grad.
    2 . امروز ما سی درجه داریم. [امروز دمای هوا 30 درجه سانتیگراد است.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان