[اسم]

der Gruß

/ɡʀuːs/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Grüße] [ملکی: Grußes]

1 درود سلام و احوال پرسی

  • 1. Bestell Klaus herzliche Grüße von mir!
    1 . سلام گرم من را به "کلاووس" برسان.
  • 2. Viele Grüße an Ihre Frau.
    2 . درود فراوان بر همسر شما.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان