[فعل]

hören

/ˈhøːʁən/
فعل گذرا
[گذشته: hörte] [گذشته: hörte] [گذشته کامل: gehört] [فعل کمکی: haben ]

1 گوش دادن شنیدن

مترادف و متضاد anhören horchen lauschen zuhören
etwas (Akk.) hören
چیزی را گوش دادن
 • 1. Hast du das Geräusch gehört?
  1. آیا صدا را شنیدی؟
 • 2. Hast du etwas Neues gehört?
  2. آیا چیز جدیدی شنیدی؟
 • 3. Ich habe das Lied schon mal gehört
  3. من این آهنگ رو قبلا گوش دادم.
etwas (Akk.) jeden Tag/heute/jede Nacht/... hören
چیزی را هر روز/امروز/هرشب/... گوش دادن
 • Ich höre jeden Tag die Nachrichten.
  من هر روز اخبار را گوش می‌کنم.
etwas (Akk.) nie hören
چیزی را هیچ‌وقت نشنیدن
 • Dieses Wort habe ich noch nie gehört.
  این واژه را من هرگز نشنیدم.
Ich habe gehört, dass...
من شنیدم که...
 • Ich habe gehört, dass Herr Müller im Krankenhaus liegt.
  من شنیدم که آقای "مولر" در بیمارستان خوابیده‌است.
von jemandem etwas (Akk.) hören
از کسی چیزی را شنیدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان