[اسم]

der Hausmann

/haʊ̯sman/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Hausmänner] [ملکی: Hausmann(e)s] [مونث: Hausfrau]

1 مرد خانه‌دار

  • 1. Der Hausmann wäscht, kocht und kauft ein.
    1 . مرد خانه‌دار می‌شوید، می‌پزد و خرید می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان