[صفت]

herzlich

/ˈhɛrtslɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: herzlicher] [حالت عالی: herzlichste-]

1 صمیمانه گرم

  • 1.Der Empfang war herzlich und freundlich.
    1. استقبال صمیمانه و دوستانه‌ای بود.
  • 2.Herzlichen Glückwunsch!
    2. صمیمانه برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان