[قید]

hier

/hiːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

1 اینجا

  • 1.Hier wohne ich.
    1. من اینجا زندگی می‌کنم.
  • 2.Von hier hat man eine herrliche Aussicht.
    2. از اینجا آدم یک چشم‌انداز بسیار زیبا دارد.

2 این هم

  • 1.Hier sind die Schlüssel für meine Wohnung. Kannst Du meine Blumen gießen?
    1. این هم کلید آپارتمان من. می توانی گل هایم را آب بدهی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان