[قید]

hier

/hiːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

1 این هم

  • 1. Hier sind die Schlüssel für meine Wohnung. Kannst Du meine Blumen gießen?
    1 . این هم کلید آپارتمان من. می توانی گل هایم را آب بدهی؟

2 اینجا

  • 1. Hier wohne ich.
    1 . من اینجا زندگی می‌کنم.
  • 2. Von hier hat man eine herrliche Aussicht.
    2 . از اینجا آدم یک چشم‌انداز بسیار زیبا دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان