[اسم]

der Januar

/ˈjanuaːr/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Januare] [ملکی: Januars]

1 ژانویه ماه اول میلادی

  • 1. Heute ist der 2. Januar.
    1 . امروز دوم ژانویه است.
  • 2. Januar ist der erste Monat des Jahres.
    2 . ژانویه اولین ماه سال است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان