[اسم]

die Kette

/ˈkɛtə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Ketten] [ملکی: Kette]

1 زنجیر

  • 1. Das Tor ist mit einer Kette verschlossen.
    1 . در به وسیله زنجیر قفل شده است.

2 گردنبند

  • 1. Frau Huber bekommt zu Weihnachten eine schöne Kette.
    1 . خانم هوبر برای کریسمس یک گردنبند زیبا می گیرد.
  • 2. Ich habe zum Geburtstag eine goldene Kette bekommen.
    2 . من برای تولد یک گردنبند طلا گرفتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان