[اسم]

der Koffer

/ˈkɔfɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Koffer] [ملکی: Koffers]

1 چمدان کیف

  • 1.Ich habe den Koffer schon gepackt.
    1. من چمدان را بسته‌ام.
  • 2.Ist das Ihr Koffer?
    2. این چمدان شماست؟
  • 3.Trägst du bitte den Koffer?
    3. چمدان را میاری لطفاً؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان