[صفت]

langsam

/ˈlaŋzaːm/
قابل مقایسه

1 کند آرام، کم‌سرعت، آهسته

مترادف و متضاد schnell
 • 1.Er ist zu langsam bei der Arbeit.
  1. او خیلی آرام کار می‌کند.
 • 2.Es wird langsam kalt.
  2. آرام آرام هوا سرد می‌شود.
 • 3.Fahr bitte langsamer!
  3. لطفاً آهسته‌تر رانندگی کن!
 • 4.Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen?
  4. می‌توانید لطفاً کمی آرام‌تر [کندتر] صحبت کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان