[صفت]

lehrreich

/ˈleːɐ̯ˌʀaɪ̯ç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: lehrreicher] [حالت عالی: lehrreichsten]

1 آموزنده یاددهنده

مترادف و متضاد bildend informativ wissenswert
  • 1.Das Geschichtsbuch war sehr lehrreich.
    1. کتاب تاریخ خیلی آموزنده بود.
  • 2.Der Film ist sehr lehrreich für mich.
    2. این فیلم برای من خیلی آموزنده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان