[اسم]

die Lesart

/ˈleːsˌʔaːɐ̯t/
قابل شمارش مونث
[جمع: Lesarten] [ملکی: Lesart]

1 تفسیر برداشت

مترادف و متضاد auslegung deutung interpretation
  • 1.Der Hergang wurde in verschiedenen Lesarten dargestellt.
    1. روند (داستان) در برداشت‌های متفاوتی نشان داده شد.
  • 2.Fast eine Milliarde Menschen ist nach dieser Lesart extrem arm.
    2. تقریباً یک میلیارد انسان بر طبق این تفسیر شدیداً فقیر هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان