[اسم]

die Leute(pl)

/ˈlɔʏ̯tə/
قابل شمارش جمع
[ملکی: Leute]

1 مردم افراد

مترادف و متضاد Menschen Personen Volk
  • 1.In der Disko sind viele Leute.
    1. در دیسکو افراد زیادی هستند.
  • 2.Viele Leute blieben stehen und hörten den Straßenmusikern zu.
    2. خیلی از مردم ایستادند و به نوازنده‌های خیابانی گوش دادند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان