[اسم]

der Mann

/man/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Männer] [ملکی: Mann(e)s] [مونث: Frau]

1 شوهر

مترادف و متضاد Ehegatte Ehemann Ehepartner
 • 1.Mein Mann arbeitet bei der Polizei.
  1. شوهر من در اداره پلیس کار می‌کند.
Mann und Frau werden
زن و شوهر شدن

2 مرد

مترادف و متضاد Bursche Herr Kerl
 • 1.Den Beruf ,Automechaniker' lernen heute nicht nur Männer, sondern auch einige Frauen.
  1. امروزه مهارت مکانیکی خودرو را نه فقط مردان، بلکه برخی زنان نیز یاد می‌گیرند.
 • 2.Er ist ein kluger Mann.
  2. او مرد باهوشی است.
 • 3.In unserer Firma arbeiten fast nur Männer.
  3. در شرکت ما تقریباً فقط مردها کار می‌کنند.
wie ein Mann...
مثل یک مرد...
Mann!
پسر! (خطاب)
 • Ich wollte dich beschützen, Mann!
  پسر! من (فقط) می‌خواستم از تو محافظت کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان