[ضمیر]

mich

/mɪç/

1 [ضمیر انعکاسی اول شخص مفرد]

 • 1.Ich dusche mich.
  1. من دوش می‌گیرم.
 • 2.Ich langweile mich.
  2. حوصله‌ام سر رفته است.
 • 3.Ich soll mich beeilen.
  3. بهتر است که عجله بکنم.
توضیحاتی در رابطه با mich در حالت ضمیر انعکاسی
ضمیر mich در زبان آلمانی به‌عنوان ضمیر انعکاسی اول شخص مفرد هم به کار می‌رود. از ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی معمولاً در کنار افعال انعکاسی استفاده می‌شود، در این صورت این ضمایر به خودی خود معنای مشخصی ندارند و فقط با فعل معنا پیدا می‌کنند. مثلا:
"mich beeilen" (عجله کردن)

2 [ضمیر مفعولی آکوزاتیو اول شخص مفرد] به من، من را، برای من

 • 1.Ich sehe mich im Spiegel.
  1. من خودم را در آینه می‌بینم.
 • 2.Warte auf mich!
  2. منتظر من بمان!
توضیحاتی در رابطه با mich در حالت ضمیر انعکاسی
ضمیر mich در زبان آلمانی به‌عنوان ضمیر مفعولی آکوزاتیو (مستقیم) برای اول شخص مفرد به‌کار می‌رود. mich در فارسی معنای دقیقی ندارد اما می‌تواند با توجه به‌کاربرد به معنای "به من"، "من را"، "برای من" و ... باشد. مثلاً:
".Er liebt mich" (او من را دوست دارد.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان