[اسم]

der Monat

/ˈmoːnat/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Monate] [ملکی: Monat(e)s]

1 ماه برج، 30 روز

  • 1.Ich habe im nächsten Monat Geburtstag.
    1. من ماه بعدی تولد دارم [تولد من ماه بعد است].
  • 2.Ich muss meine Miete jeden Monat bezahlen.
    2. من باید اجاره‌ام را هر ماه پرداخت کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان