[اسم]

das Museum

/muˈzeːʊm/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Museen] [ملکی: Museums]

1 موزه

  • 1.Das Museum ist auch am Sonntag geöffnet.
    1. موزه یکشنبه‌ هم باز است.
  • 2.Ein Besuch des Museums lohnt sich immer.
    2. بازدید از موزه همیشه ارزشش را دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان