[اسم]

der Nachmittag

/ˈnaːx.mɪˌtaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Nachmittage] [ملکی: Nachmittag(e)s]

1 بعد از ظهر عصر

  • 1. lnes war bis zum Nachmittag bei uns.
    1 . "اینس" تا بعد از ظهر پیش ما بود.
  • 2. Unser Flug startet am Nachmittag.
    2 . پروازمان عصر حرکت می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان