[صفت]

neu

/nɔʏ̯/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: neuer] [حالت عالی: neuesten]

1 جدید تازه، نو

مترادف و متضاد neuwertig ungebraucht alt
 • 1. Der neue Apparat funktioniert besser.
  1 . دستگاه جدید بهتر کار می‌کند.
 • 2. Ich bin der neue Kollege.
  2 . من همکار جدید هستم.
 • 3. Man darf hier nicht mehr rauchen? Das ist mir ganz neu.
  3 . دیگر اجازه نیست اینجا سیگار بکشیم؟ این برای من کاملا جدید است.
 • 4. Mein Wagen ist noch ganz neu.
  4 . ماشین من هنوز نو است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان