[عدد]

neunzig

/nɔɪ̯ntsɪç/

1 نود [عدد 90]

  • 1. Mit neunzig gehört man zu den alten Menschen.
    1 . با نود (سال) آدم به انسانهای پیر تعلق دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان