[فعل]

putzen

/ˈpʊtsən/
فعل گذرا
[گذشته: putzte] [گذشته: putzte] [گذشته کامل: geputzt] [فعل کمکی: haben ]

1 تمیز کردن پاک کردن، مسواک زدن

 • 1.Hast du dir schon deine Zähne geputzt?
  1. آیا دندان‌هایت را تمیز کرده‌ای [مسواک زده‌ای]؟
 • 2.Ich muss heute noch die Wohnung putzen.
  2. من باید امروز خانه را تمیز کنم.
 • 3.Ich muss noch das Bad putzen.
  3. من باید حمام را هم تمیز کنم.

2 واکس زدن برق انداختن

 • 1.Du musst deine Schuhe putzen.
  1. تو باید کفش‌هایت را واکس بزنی.
 • 2.Ich muss ein paar Schuhe putzen.
  2. من باید یک جفت کفش را واکس بزنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان