[قید]

schön

/ʃøːn/
غیرقابل مقایسه

1 خوب دلپذیر

مترادف و متضاد ausgezeichnet exzellent hervorragend perfekt sehr gut
 • 1. Erhole dich schön!
  1 . استراحت دلپذیری داشته باشید!
 • 2. Schlaf schön!
  2 . خوب بخوابی!
توضیحاتی در رابطه با این قید
از این واژه در حالت قیدی برای تاکید بیشتر بر روی فعل استفاده می‌شود؛ این واژه را می‌توان با واژگان خوب یا دلپذیر در زبان فارسی برابر دانست.

2 خب خیلی خب

مترادف و متضاد gut ja
 • 1. Ich muss noch arbeiten. – Schön, dann bleiben wir zu Hause.
  1 . من باید هنوز کار کنم. - خیلی خب، پس ما در خانه می‌مانیم.
[صفت]

schön

/ʃøːn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: schöner] [حالت عالی: schönsten]

3 زیبا قشنگ، دلپذیر

مترادف و متضاد adrett ansehnlich attraktiv charmant elegant gefällig geschmackvoll gut aussehend herrlich hübsch prächtig prachtvoll schick toll wundervoll hässlich
 • 1. Das ist sehr schön.
  1 . این خیلی زیبا است.
 • 2. die schönen Künste
  2 . هنرهای زیبا
 • 3. Es ist schön heute.
  3 . امروز دلپذیر است.
 • 4. Sie hat schöne Augen.
  4 . او چشم‌های قشنگی دارد.
 • 5. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Kiel.
  5 . ما آرزوی یک اقامت دلپذیر در "کیل" را برای شما داریم.
jemand findet etwas (Akk.) schön
به نظر کسی چیزی زیبا بودن
 • Ich finde eure Wohnung sehr schön.
  به نظر من آپارتمان شما خیلی قشنگ است.
توضیحاتی در رابطه با این صفت
از این واژه در این معنی می‌توان در موقعیت‌های متعددی استفاده کرد؛ به مثال‌های زیر توجه کنید:
"ein schöner Mann" : (یک مرد زیبا)
"eine schöne Stadt" : (یک شهر زیبا)
"Sie hat eine schöne Wohnung" : (او یک آپارتمان قشنگ دارد)
"das Wetter ist schön" : (هوا دلپذیر است.)
همانطور که در مثال‌های بالا می‌بینید از این صفت برای بیان زیبایی ظاهر، شرایط و احساسات استفاده می‌شود.

4 قابل ملاحظه زیاد

مترادف و متضاد beträchtlich gehörig tüchtig
 • 1. Das hat eine schöne Stange Geld gekostet.
  1 . این یک مقدار زیاد پول هزینه برداشت.
 • 2. eine schöne Leistung
  2 . یک دستاورد قابل ملاحظه
توضیحاتی در رابطه با این صفت
از این واژه در این معنی معمولا در زبان عامیانه استفاده می‌شود و می‌توان از آن در موقعیت‌های متفاوتی از جمله موفقیت، مسیر، کار و سن استفاده کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان