[اسم]

der Schüler

/ˈʃyːlɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Schüler] [ملکی: Schülers] [مونث: Schülerin]

1 دانش‌آموز

مترادف و متضاد Pennäler schulkind
  • 1.An unserer Schule sind über 1000 Schüler und Schülerinnen.
    1. در مدرسه ما بیش از 1000 دانش‌آموز پسر و دانش‌آموز دختر هستند.
  • 2.In meinem Kurs sind acht Schülerinnen und fünf Schüler.
    2. در کلاس من هشت دانش‌آموز دختر و پنج دانش‌آموز پسر هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان