[اسم]

die Schwester

/ˈʃvɛstɐ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Schwestern] [ملکی: Schwester]

1 خواهر

  • 1. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder.
    1 . من یک خواهر بزرگ و یک برادر کوچک دارم.
  • 2. Meine Schwester kommt am Dienstag.
    2 . خواهرم سه شنبه می آید.
  • 3. Sie sieht ihrer Schwester sehr ähnlich.
    3 . او خیلی شبیه خواهرش به نظر می رسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان