[اسم]

die Sekunde

/zeˈkʊndə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Sekunden] [ملکی: Sekunde]

1 ثانیه

  • 1.Er ist 100 Meter in 10,8 Sekunden gelaufen.
    1. او 100 متر را در 10.8 ثانیه دوید.
  • 2.In zehn Sekunden ist es 12:00 Uhr.
    2. تا ده ثانیه دیگر ساعت 12 می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان