[اسم]

die Sekunde

/zeˈkʊndə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Sekunden] [ملکی: Sekunde]

1 ثانیه

  • 1. Er ist 100 Meter in 10,8 Sekunden gelaufen.
    1 . او 100 متر را در 10.8 ثانیه دوید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان