[اسم]

der Sherry

قابل شمارش مذکر

1 شری (نوعی شراب تقویت‌شده اسپانیایی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان