[اسم]

das Silber

/ˈzɪlbɐ/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Silbers]

1 نقره

  • 1.Deine Silberkette gefällt mir gut.
    1. از گردنبند نقره ات خوشم می آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان