[اسم]

die Tür

/tyːɐ̯/
قابل شمارش مونث
[جمع: Türen] [ملکی: Tür]

1 در

مترادف و متضاد Ausgang Eingang Einstieg Tor Zugang
die Tür zumachen
در را بستن
  • 1. Bitte mach die Tür zu! Es wird kalt.
    1. لطفا در را ببند! هوا سرد می شود.
  • 2. Mach bitte die Tür zu!
    2. لطفا در را ببند!
die Tür hinter sich zumachen
در را پشت سر خود بستن
an die Tür klopfen
در را کوبیدن [در زدن]
Tür an Tür wohnen
دیوار به دیوار زندگی کردن
  • Sie wohnen Tür an Tür.
    آن‌ها دیوار به دیوار زندگی می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان