[اسم]

das Tennis

/ˈtɛnɪs/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Tennis]

1 تنیس

  • 1.Er spielt seit heute Morgen Tennis.
    1. او از امروز صبح دارد تنیس بازی می‌کند.
  • 2.Sie spielt sehr gut Tennis.
    2. او خیلی خوب تنیس بازی می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان