[صفت]

traurig

/ˈtʁaʊ̯ʁɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: trauriger] [حالت عالی: traurigsten]

1 غمگین ناراحت

  • 1. Das war ein sehr trauriger Film.
    1 . این فیلم واقعا غمگینی بود.
  • 2. Ich bin sehr traurig. Meine Katze weg ist.
    2 . من خیلی غمگینم. گربه‌ام رفت.
  • 3. Warum bist Du heute so traurig?
    3 . چرا امروز اینقدر غمگین هستی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان