[ضمیر]

uns

/ʊns/

1 [ضمیر انعکاسی اول شخص جمع] خودمان

 • 1.Wir haben uns gestritten.
  1. ما با یکدیگر دعوا کردیم.
 • 2.Wir haben uns zur Übernahme der Kosten verpflichtet.
  2. ما خودمان را برای تقبل هزینه‌ها مجبور کردیم.
توضیحاتی در رابطه با uns در حالت ضمیر انعکاسی
ضمیر uns در زبان آلمانی به عنوان ضمیر انعکاسی اول شخص جمع هم به کار می رود. از ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی معمولا در کنار افعال انعکاسی استفاده می شود، در این صورت این ضمایر به خودی خود معنای مشخصی ندارند و فقط با فعل معنا پیدا می کنند مثلا "uns beeilen" (عجله کردن)

2 [ضمیر مفعولی اکوزاتیو و داتیو اول شخص جمع] به ما، ما را، برای ما

 • 1.Sie gaben uns genug zu essen und trinken.
  1. آنها به ما (به مقدار) کافی برای نوشیدن و خوردن دادند.
 • 2.Sie nahmen uns mit in die Stadt.
  2. آنها ما را با خودشان به شهر بردند.
توضیحاتی در رابطه با uns در حالت ضمیر انعکاسی
ضمیر uns در زبان آلمانی به عنوان ضمیر مفعولی آکوزاتیو (مستقیم) و داتیو (غیر مستقیم) برای اول شخص جمع به کار می رود. uns در فارسی معنای دقیقی ندارد اما می‌تواند با توجه به کاربرد به معنای "به ما"، "ما را"، "برای ما" و ... باشد. مثلا:
"Er liebt uns" (او ما را دوست دارد.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان