[ضمیر]

uns

/ʊns/

1 [ضمیر انعکاسی اول شخص جمع]

 • 1.Wir haben uns an den Lärm gewöhnt.
  1. ما به سروصدا عادت کرده‌ایم.
 • 2.Wir haben uns gestritten.
  2. ما با یکدیگر دعوا کردیم.
توضیحاتی در رابطه با uns در حالت ضمیر انعکاسی
ضمیر uns در زبان آلمانی به‌عنوان ضمیر انعکاسی اول شخص جمع هم به‌کار می‌رود. از ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی معمولاً در کنار افعال انعکاسی استفاده می‌شود، در این صورت این ضمایر به خودی خود معنای مشخصی ندارند و فقط با فعل معنا پیدا می‌کنند.

2 [ضمیر مفعولی آکوزاتیو و داتیو اول شخص جمع] به ما، ما را، برای ما

 • 1.Sie gaben uns genug zu essen und trinken.
  1. آن‌ها به ما (به مقدار) کافی غذا و نوشیدنی دادند.
 • 2.Sie nahmen uns mit in die Stadt.
  2. آن‌ها ما را با خودشان به شهر بردند.
توضیحاتی در رابطه با uns در حالت ضمیر انعکاسی
ضمیر uns در زبان آلمانی به‌عنوان ضمیر مفعولی آکوزاتیو (مستقیم) و داتیو (غیر مستقیم) برای اول شخص جمع به‌کار می‌رود. uns در فارسی معنای دقیقی ندارد اما می‌تواند با توجه به کاربرد به معنای "به ما"، "ما را"، "برای ما" و ... باشد. مثلاً:
".Er liebt uns" (او ما را دوست دارد.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان