[قید]

welcher

/ˈvɛlçɐ/
غیرقابل مقایسه

1 کدام چه

  • 1.Welche Farbe hat dein Kleid?
    1. لباس تو چه رنگی دارد؟
  • 2.Welcher Tag ist heute?
    2. امروز چه روزی است؟
  • 3.Welches Buch in diesem Regal hast du am öftesten gelesen?
    3. کدام کتاب را در این قفسه بیشتر خواندی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان