[قید]

welcher

/ˈvɛlçɐ/
غیرقابل مقایسه

1 کدام چه

  • 1. Welche Farbe hat dein Kleid?
    1 . لباس تو چه رنگی دارد؟
  • 2. Welcher Tag ist heute?
    2 . امروز چه روزی است؟
  • 3. Welches Buch in diesem Regal hast du am öftesten gelesen?
    3 . کدام کتاب را در این قفسه بیشتر خواندی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان