[اسم]

der Westen

/ˈvɛstən/
غیرقابل شمارش مذکر
[ملکی: Westens]

1 غرب

مترادف و متضاد osten
  • 1.Der Wind kommt von Westen.
    1. باد از غرب می‌آید.
  • 2.Die Sonne geht im Westen unter.
    2. خورشید در غرب غروب می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان