[اسم]

l'avril

/avʀil/
قابل شمارش مذکر
[جمع: avrils]

1 آوریل

  • 1.Le mois d'avril a 30 jours.
    1. ماه آوریل سی روز است.
en avril
در ماه آوریل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان