[عبارت]

c’est du scoop

/sɛ dy skup/

1 این خبر داغ و دسته اول است

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان