[اسم]

la maman

/mamɑ̃/
قابل شمارش مونث

1 مامان

informal
مترادف و متضاد mère
  • 1.J'ai une maman très attentionnée.
    1. مامانی بسیار باملاحظه دارم.
  • 2.La fillette est allée au parc avec sa maman.
    2. دختربچه با مامانش به پارک رفته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان