[اسم]

le mari

/maʀi/
قابل شمارش مذکر
[جمع: mari]

1 شوهر همسر

مترادف و متضاد conjoint époux
  • 1.Mon mari est fou à lier.
    1. شوهرم دیوانه زنجیری است.
  • 2.Vous et votre mari êtes en danger.
    2. شما و همسرتان در خطر هستید.
توضیحاتی در مورد واژه "mari"
واژه "mari" در زبان فرانسه برای اشاره به "شوهر" و یا "همسر (با جنسیت مذکر)" به کار می‌رود، و برای اشاره به "همسر" (با جنسیت مونث) باید از واژگان "épouse" یا "femme" استفاده کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان