[اسم]

l'octobre

/ɔktɔbʀ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: octobres]

1 اکتبر

  • 1.Le mois d'octobre, c'est le mois de la rentrée scolaire dans certains pays.
    1. ماه اکتبر، ماه بازگشایی مدارس در بعضی کشورهاست.
en octobre
در ماه اکتبر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان