[عدد]

onze

/ɔ̃z/

1 یازده

  • 1.Ils étaient onze.
    1. آنها یازده (نفر) بودند.
  • 2.Nous ferons une équipe de onze membres.
    2. ما یک اکیپ یازده عضوی[نفر] تشکیل خواهیم داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان