[عدد]

bir

/bˈɪr/

1 یک

  • 1.Bir adım, altı inçtir.
    1. یک قدم، شش اینچ است.
[حرف ربط]

bir

/bˈɪr/

2 فقط

  • 1.Her şey bitti, bir bu kaldı.
    1. همه چی تمام شد، فقط همین ماند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان