[اسم]

kitap

/citˈap/
قابل شمارش

1 کتاب

 • 1.Bir edebiyat kitabında böyle bir sözcük nasıl kullanılır hiç anlamıyorum.‌
  1. چطور ممکن است در یک کتاب ادبیات چنین لغتی به کار رود نمی‌فهمم.
 • 2.Kutsal kitap
  2. کتاب مقدس
 • 3.Mavi ders kitabı
  3. کتاب درسی آبی
 • 4.Oğlan parkta bir kitap okuyor.
  4. (آن) پسر در پارک کتاب می‌خواند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان