[عدد]

on

/ˈɔn/

1 ده عدد 10

  • 1.on katlı bina
    1. ساختمان ده طبقه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان