[صفت]

onuncu

/onʊndʒˈʊ/
قابل مقایسه

1 دهمین

  • 1.Onuncu deneme
    1. دهمین آزمایش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان