[اسم]

der Absender

/ˈapzɛndɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Absender] [ملکی: Absenders] [مونث: Absenderin]

1 فرستنده

  • 1.Da ist ein Brief für dich ohne Absender.
    1. برای شما یک نامه بدون فرستنده هست.
  • 2.Schicken Sie das Paket an den Absender zurück.
    2. این بسته را برای فرستنده پس بفرستید.
کاربرد واژه Absender به معنای فرستنده
Absender در این کاربرد به معنای فردی است که نامه یا بسته ای را ارسال کرده. معمولا اطلاعات فرستنده با همین عنوان بر روی نامه درج شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان