[اسم]

der Advent

/atˈvɛnt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Advente] [ملکی: Advent(e)s]

1 جشن ظهور فصل ورود

توضیحاتی در مورد Advent
Advent یا جشن ظهور، مراسمی چهار هفته ای است که پیش از کریسمس در کلیساها و برای ایجاد آمادگی در مورد مراسم کریسمس آغاز می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان